SPORT PHYSIO

Čo je Sport Physio?

Športová fyzioterapia je špecializované odvetvie fyzioterapie, ktoré sa zaoberá úrazmi a problémami súvisiacimi so športovcami. Zároveň sa využíva ako prevencia poranení pri špeciálnom zaťažení simulujúcom prostredie, v ktorom sa daný športovec v danom športe pohybuje

Športové zranenia sa líšia od zranení bežnej populácie. Športovci sú nútení podávať vysoký výkon a požiadavky kladené na ich telo sú značne vyššie ako u bežného pacienta. Majoritne sa to odzrkadľuje najmä na ich svaloch, ale rovnako aj kostiach a kĺboch

My vo Fit-Physio pomáhame športovcom zotaviť alebo pripraviť sa čo najadekvátnejšie na záťaž. Zároveň poskytujeme edukáciu v oblasti prevencie a liečbe poranení.

Fyzio a šport

Program športovej fyzioterapie sa zameriava na akútne poúrazové stavy alebo chronické problémy vzniknuté úrazom, alebo opotrebovaním pohybového aparátu v dôsledku neadekvátneho (jednostranného) zaťažovania. Dôraz je kladený na postupnú reatletizáciu športovca. Postupné dávkovanie cvičenia v kombinácii rôznych techník a pomôcok k dosiahnutiu plnej fyzickej kondície. 

Tento program je vhodný pre tých, ktorí chcú pri športe dosiahnuť maximum svojich možností. Je určený najmä profesionálnym športovcom, ale jeho prvky aplikujeme aj pri amatérskych športovcoch a mládežníckych reprezentantoch z oblasti rôznych športov (atletika, plávanie, futbal, hokej, tenis, MMA a iné...).

Pri tréningu sa snažíme využívať rovnako aj športovú psychológiu. Jej základom je sebapoznanie a lepšie využitie svojho potenciálu.

Na základe tohto programu sa snažíme o optimalizáciu športového výkonu v podmienkach špecifickej pohybovej záťaže