PROPRIOFOOT

Čo je Propriofoot ?

Propriofoot concept je sada 4 farebných plastových doštičiek. Na svojej spodnej strane majú odlišné výbežky, z ktorých 3 sú nestabilné. Tzv. ´´aktivátor senzomotoriky´´ slúži ako preventívna pomôcka pred plochonožím, výronom, zraneniam členkov či predkolenia, poškodením kolena, bedrových kĺbov, ale aj na celkovú stabilizáciu tela. Balansovanie na plôškach posilňuje a aktivizuje svaly nohy, členkového kĺbu a celej dolnej končatiny. 

Cvičením vo Fit-Physio s propriofootom si zvýšite pohyblivosť kĺbov nohy a stabilizujete si nožnú klenbu.

Odporúčania a cvičenie s propriofootom

Zatiaľ čo ostatné balančné pomôcky umožňujú len prácu s chodidlom ako celku, propriofoot umožňuje prácu s chodidlom na segmentálnej úrovni. U klienta sa rozvíja senzomotorika, ktorá posilňuje svalstvo chodidla, umožňuje koordináciu propriocepcie (schopnosť nervového systému prijímať podnety o polohe tela) a pôsobí aj na rovnovážny aparát človeka. 
Pri terapii pacienta po úraze alebo po operácii dolnej končatiny sa doporučuje začať izolovaným cvičením prednej časti chodidla, ktorá zlepší rozloženie tlaku medzi chodidlami. Pri terapii sa posilňuje tá časť chodidla, ktorá je funkčne menej zapojená, respektíve menej zaťažovaná. Pokiaľ pacient viacej zaťažuje prednú časť chodidla - zvolíme cvičenie, ktoré izoluje špičku nohy a balans sa prenáša do zadnej časti chodidla, respektíve na pätu nohy. Chodidlo aktivujeme cielene a hlavne funkčne na základe klinického nálezu a konkrétnych testov. 
Každá doštička má na svojej spodnej strane iný typ výstupku. Vďaka tomu sme schopní kombinovať a cielene upravovať náročnosť jednotlivých cvičení. Terapia a prevencia by mali byť čo najpresnejšie. 

Indikácie propriofoot-u

Koncept je rovnako vhodný ako pre deti, tak aj pre dospelých

  • vybočený palec (halux valgus)
  • ploché nohy
  • poúrazové a pooperačné stavy
  • instabilita chodidla
  • výrony a podvrtnutia
  • nesprávne držanie tela a iné...