Bolesti chrbta, skolíoza, hernie diskov...

SM SYSTÉM

Táto metóda sa opiera o 30 rokov postupného vývoja a klinických skúseností u pacientov s bolesťami chrbtice v driekovej, hrudnej a krčnej oblasti, u pacientov s akútnym vysunutím platničky, a pri skolióze. Cvičenie sa taktiež využíva u športovcov, ktorí potrebujú zvýšiť aktivitu a stabilizáciu tela

SM systém je vhodný nielen ako rehabilitačný, ale aj ako preventívny program pre ľudí , ktorí chcú funkčným poruchám chrbtice predchádzať.


Bolesti chrbta, hernie diskov...

ACT  TERAPIA

Základným cieľom ACT terapie je napraviť zlé pohybové návyky pomocou motorického učenia. Metóda ACT predstavuje vďaka svojmu dôrazu na napriamenie chrbtice efektívnu terapiu pre mnoho porúch pohybového aparátu - od častých funkčných a degeneratívnych stavov chrbtice, až po veľmi špecifické poruchy/diagnózy

Táto metodika napriamuje chrbticu, posilňuje chrbtové svalstvo, kompenzuje svalové dysbalancie, stabilizuje celý pohybový aparát a posilňuje hlboké svaly trupu.Bolesti chrbta, zvýšenie sily, zlepšenie fyzickej kondície...

CORE CVIČENIE

Zameriava sa na stabilizáciu hĺbkového svalstva trupu a končatín. pri tejto terapii svalová aktivácia napriamuje a stabilizuje chrbticu, a s ňou celé telo. Zlepšuje kondíciu, pohybové zručnosti pomocou motorického učenia a je vhodné pre všetky vekové kategórie

Vo Fit-Physio ju využívame pri širokom spektre obmedzení pohybového aparátu, pri NCMP, pooperačných stavoch, chybnom držaní tela, skolióze, svalových dysbalanciách a iných...


Plochá noha, nestabilita členkového kĺbu, výrony...

PROPRIOFOOT

Propriofoot je stabilizačná pomôcka využívajúca sa na posilnenie svalov členkového kĺbu a chodidla. Jedná sa o sériu štyroch doštičiek, ktoré majú na spodnej strane rôzne výstupky - ´´aktivátor senzomotoriky.´´ Vo Fit-Physio ho využívame pri plochých nohách, poranení členkov, kolien, bedrových kĺbov a iné.

Týmto cvičením zvyšujeme pohyblivosť členkového kĺbu a zvyšujeme stabilitu klenby nohy.


Chronické bolesti chrbta, bolesti pohybového aparátu...

ŠKOLA CHRBTA

Škola chrbta je jednou z najprepracovanejších metód aktívne pôsobiacich na prevenciu bolesti chrbta. Náplňou tejto metódy je vzdelávanie v oblasti správneho držania tela, motivácia, teoretické základy a priamo cvičebné postupy (naťahovanie svalstva, polohovanie, posilňovanie, automobilizácia...).

Najdôležitejšie pri cvičení je uvedomenie si a zároveň precítenie Vášho vlastného tela,svalová hygiena, aktivácia propriocepcie, nácvik správneho dýchania, tréning denných aktivít, či tréning zvládania stresu. 


Svalové zranenia, centrácie kĺbov, neurologické diagnózy a iné....

KINESIOTAPING

Je jednou z terapeutických metód, ktorá sa používa ako podporná liečba pri akútnych alebo chronických problémoch pohybového aparátu. Kinesiotape je veľmi pružný, má vysokú prilnavosť, je vodeodolný a zároveň priedušný. Vďaka týmto vlastnostiam si po 10-tich minútach ani neuvedomíte, že ho máte na svojom tele a môžete s ním robiť prakticky čokoľvek - vrátane plávania.

Vďaka Kinesiotapeu dokážeme svaly ako inhibovať, tak aj facilitovať a tým zvýšiť Vašu výkonnosť. respektíve urýchliť hojenie svalov a kĺbov.


Neplodnosť, inkontinencia, bolesti chrbtice, kostrče...

METÓDA ĽUDMILY MOJŽIŠOVEJ

Metóda Ľudmily Mojžišovej spočíva v mobilizácii a cvičení. Dokáže ovplyvniť neschopnosť donosiť plod u žien, inkontinenciu (samovoľný únik moču), artrózu bedrových kĺbov, funkčné vertebrogénne problémy alebo zápchu. Pokiaľ danú zostavu cvičí klientka počas tehotenstva, uľahčuje jeho rýchly a bezproblémový priebeh a pomáha pri samotnom pôrode. Terapia je založená na reflexnom ovplyvňovaní nervovosvalového aparátu panvového dna pri súčinnosti liečby bedrovej chrbtice, panvy, krížovej kosti, kostrče a svalov, ktoré ovplyvňujú ich vzájomnú polohu.


Poúrazové stavy, chronické bolesti, zvýšenie športovej výkonnosti...

SPORT PHYSIO

Športová fyzioterapia sa zameriava na akútne poúrazové stavy alebo chronické problémy, vzniknuté úrazom, respektíve jednostranným opotrebovaním pohybového aparátu. Na dosiahnutie ideálneho fyzického a psychického stavu vo Fit-Physio používame moderné postupy, široké spektrum pomôcok a techník cvičenia. Zároveň využívame športovú psychológiu na dosiahnutie maximálnej potencie jednotlivca a jeho sebapoznanie.

Cieľom cvičenia je optimalizácia športového výkonu v podmienkach, v ktorých sa daný šport vykonáva, rovnováha medzi záťažou a regeneráciou, príprava na závod/zápas a iné.


Uvoľnenie jaziev/šliach/fascií, prekrvenie mäkkých tkanív...

MÄKKÉ TECHNIKY

Táto metóda umožňuje prekrvenie na úrovni mäkkých tkanív, ´´odlepovanie´´ kože od svalov a svalov od fascií. Fascie sú spojivové tkanivá- väzivová blana obklopujúca každý sval tela. Týmito technikami sa oddeľujú dve k sebe naviazané vrstvy, ktoré sa príčinou vonkajších (chlad, teplo, náraz...) alebo vnútorných (svalový ťah, svalové napätie...) síl voči sebe nepohybujú.

Metóda sa vykonáva rolovaním a vyťahovaním kože. Často sa opisuje ako bolestivá, ale my Vás v našom Fit-Physio presvedčíme o opaku.


Hybnosť kĺbov a chrbtice, zvýšené svalové napätie...

MOBILIZÁCIA KĹBOV a CHRBTICE

Je to manipulačná liečba, ktorou sme schopní napraviť blokády stavcov chrbtice a periférnych kĺbov (bedrový kĺb, ramenný kĺb, kolenný kĺb...), ktoré spôsobujú široké spektrum obmedzení pohybového aparátu človeka i vnútorných orgánov. Sme ňou schopní predchádzať degeneratívnym zmenám kĺbov.

Tieto zmeny vznikajú nesprávnym zaťažovaním, respektíve preťažovaním jednotlivých kĺbov, pričom najčastejšie je príčinou zlé postavenie blokovaných kĺbov.


Uvoľnenie mäkkých tkanív, mobilita kĺbov, regulácia bolesti...

FLOSSBAND

Jedna z najnovších a zároveň najprogresívnejších metód fyzioterapie, a športového tréningu

Princípom tejto metódy je omotanie kompresnej gumy okolo postihnutého miesta na tele a následné povolenie tlaku. Na základe biochemických a biomechanických vlastností tela dokážeme týmto procesom ovplyvniť kĺzavosť fascií, ktoré sú neoddeliteľnou a často podceňovanou súčasťou nášho pohybového aparátu.

Rovnako má veľký význam aj pri zvýšení rozsahu pohyblivosti ako v malých, tak aj veľkých kĺboch a ako prevencia pred zraneniami svalov a šliach.