CORE


Hlavný cieľ CORE tréningu

Hlavným cieľom core tréningu je predovšetkým stabilizácia segmentov tela, na ktorom sa významnou mierou podieľa správne aktivované hlboké svalstvo trupu ´´jadro´´. V podstate sa jedná o korekciu, cvičenie a pohybové aktivity zameriavajúce sa na stabilizáciu jadra tela s dôrazom na správne držanie tela, nápravu svalových dysbalancií, dysfunkcií a stabilizáciu chrbtice. 

Čo je CORE tréning

Core je tvorený svalmi, ktorých najdôležitejšou funkciou je stabilita driekovej chrbtice, správne držanie tela /postúry/ a rovnováhy tela ako celku, na základe čoho dosahujeme efektívneho prenosu svalových účinkov a k absorpcii silových impulzov
Tieto svaly udržujú vzpriamený postoj /postúru/, podopierajú chrbticu, pomáhajú kontrolovať jednotlivé pohyby - koordinácia pohybu, prenášajú vynaloženú silu a energiu z tela na okolité prostredie, a opačne. Vyrovnávajú výkyvy ťažiska tela - zlepšujú stabilitu, zvyšujú celkovú fyzickú silu, absorbujú značnú časť energie pri doskokoch a predovšetkým spevňujú chrbticu, a chránia vnútorné orgány brušnej dutiny. 

Global CORE

Core tréning má svoje primárne delenie - Global a Local

V širšom, globálnom ponímaní týmto pojmom označujeme niektoré svaly trupu v krčnej a hrudnej oblasti chrbtice, a zároveň v oblasti drieku, brucha, panvy a bedrových kĺbov - tzv. LPHC komplex ( lumbo-pelvic-hip complex).  Podieľajú sa na stabilizácii tela pri všetkých vykonávaných pohyboch, avšak samotné nie sú schopné zabezpečiť stabilizáciu chrbtice ako takej. 

Local CORE

Podstatné lokálne (hĺbkové) svaly jadra, medzi ktoré radíme svaly, ktoré sa priamo podieľajú na stabilizácii driekovej chrbtice. Sú to svaly Hlbokého Stabilizačného Systému (HSS), teda svalov, ktoré nie sú na povrchu a je omnoho zložitejšie aktívne ich zapojiť. Aj práve preto sa na ne často zabúda. Pritom sa jedná o svaly, ktoré primárne určujú správne držanie postúry a ich posilňovanie je pre správne držanie a stabilizáciu chrbtice nevyhnutné.

Do lokálneho CORE primárne zaraďujeme bránicu (Diaphragma), svaly panvového dna (Diaphragma Pelvis), šikmé vnútorné brušné svaly (musculii obliquei), priamy brušný sval (musculus abdominus) a multifidy - a teda celé spektrum hĺbkových svalov chrbta, ktoré sa nachádzajú pozdĺž celej chrbtice. Spevňujú a umožňujú jej flexibilitu, ukláňajú, rotujú a zároveň fixujú nekontrolované pohyby chrbtice. Vo všetkých prípadoch hovoríme o zdravotne podstatných svaloch. V princípe sa jedná o správnu aktiváciu stabilizátorov, ktoré vedú k zabezpečeniu axiálneho systému, k možnosti vyvinutia väčšej sily na perifériách a lepšej ekonomike pohybu. 


Pre koho je CORE tréning určený ?

Dôraz na CORE tréning by mal byť súčasťou ako rehabilitačného, kompenzačného, tak aj celkového silového a kondičného cvičenia u všetkých športovcov na profesionálnej, aj amatérskej úrovni výkonnosti.

Zároveň je vhodný a prospešný pre širokú verejnosť, ktorá žije sedavým spôsobom života a trpí bolesťou v oblasti krížov. Efektívne pomáha predchádzať bolesti chrbta, hlavy, nosných kĺbov (kolenné a bedrové kĺby), zmierňuje svalové dysbalancie či nesprávne držanie tela, zlepšuje stabilitu a koordináciu pohybu, zvyšuje fyzickú silu, rieši inkontinenciu (pomočovanie), ale hlavne tvorí základ pre normálne fungujúce zdravé telo.

Ženám pomáha k správnemu fungovaniu pohlavných orgánov (posilnené svaly panvového dna dokážu pomôcť pri množstve problémov, zlepšujú priebeh pôrodu a sexuálny život).

Správna aktivácia a koaktivácia svalov CORE a posilňenie hlbokých stabilizačných svalov pomáhajú k zvýšeniu sily, lepšej a rýchlejšej koordinácii a celkovému spevneniu tela.