MOBILIZÁCIA KĹBOV

Čo mobilizáciou ovplyvňujeme

Je to liečba pomocou hmatov a cvičení v oblasti bolestivých kĺbov alebo svalov. Mobilizácia kĺbu znamená, že stuhnutý kĺb sa snažíme opakovanými malými pohybmi uvoľniť. Dôležité je aby bola urobená podľa zásad a techník, ktoré my vo Fit-Physio veľmi dobre ovládame. Niekedy si mobilizáciou dokážeme pomôcť pri samotnej manipulácii kĺbu, alebo pri uvoľnení správne cieleným nárazom. Vtedy môžeme počuť lupnutie. Patria sem aj niektoré typy cvičení. Tieto metódy patria rozhodne do rúk odborníkom a netreba ich podceňovať ako zo strany terapeuta, tak aj pacienta.

Pojem mobilizácia

Mobilizáciou sa snažíme ovplyvniť pohyblivosť kĺbov - najčastejšie chrbtice, avšak plne ju využívame pri všetkých kĺboch tela (od malých kĺbikov na prstoch, až po veľké kĺby ako lakťový, ramenný alebo bedrový kĺb). Pod pojmom mobilizácia treba chápať opakované pohyby v kĺbe do bodu bolesti, po ktorých sa zlepšuje rozsah pohyblivosti v ošetrovanom kĺbe. Dosiahneme pri ňom postupné obnovovanie pohyblivosti kĺbu pri jeho funkčnej poruche. Vykonáva sa opakovanými, nenásilnými pohybmi v smere obmedzenia pohybu. Tlak a ťah sa prevádza takou silou, aby nedošlo k obrannému spazmu svalov v okolí ošetrovaného miesta.