ŠKOLA CHRBTA

Pri terapii je dôležitá motivácia cvičenca ku zmene životného štýlu v zmysle optimalizácie pohybových návykov. Touto metódou sa cielene snažíme o motiváciu klienta k aktívnej zmene práce a každodenných činností, naučenie teoretického základu danej problematiky a priame cvičebné postupy - naťahovanie potrebných svalových skupín, ich posilňovanie, automobilizáciu... ). Základným predpokladom úspešnej liečby je uvedomenie si vlastného tela, svalová hygiena, správne dýchanie, tréning denných aktivít, zvládanie stresu, propriocepcia...

Analgetiká - lieky proti bolesti prinášajú úľavu a sú indikované v akútnej fáze ťažkostí, NERIEŠIA však príčinu vzniku bolesti. 

Tu je dôležitá trvalá zmena životného štýlu !


Škola chrbta je jedna z najrozpracovanejších metód fyzioterapie, aktívne pôsobiacich na prevenciu bolesti chrbta

Táto terapia je využívaná pri funkčných problémoch chrbtice. Tie bývajú najčastejšie zapríčinené nesprávnymi pohybovými návykmi, nefyziologickým preťažovaním v zamestnaní, nadmiernym sedením, pri športe, neadekvátnym zapájaním svalov počas rastu atď...

Dlhodobé neprimerané zaťaženie chrbtice alebo naopak nedostatok pohybu, nadváha či dlhodobý stres postupne vedú k poruche opornej funkcie, strnulosti svalov chrbta a dlhodobému útlaku nervových štruktúr chrbta. Všetky tieto príčiny vzniku sú následne sprevádzané bolesťou v oblasti chrbta, krku, rúk, sedacích svalov či nôh.